Print this page

Ochrana soukromí

My, FUJIFILM se zavazujeme chránit a respektovat vaše soukromí.  

Tyto zásady stanovují, jakým způsobem budeme zacházet s Vašimi osobními daty, která nám sdělíte. Prosím, čtěte pozorně, abyste pochopili náš přístup k těmto údajům a způsob jakým s nimi budeme nakládat.  

Pro účely Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů bude správcem osobních dat FUJIFILM UK Ltd,  10a St Martins Way, St Martins Business Centre, Bedford, MK42 0LF, Spojené Království.

Jak budeme používat obdržená data a k čemu budou sloužit

Informace používáme následujícími způsoby:

Data, která od Vás obdržíme přímo, mohou být kombinována s informacemi, které jste poskytli prostřednictvím jiných zdrojů.

Neosobní data jsou používána k zajištění stability, výkonu a efektivnosti našich webových aplikací. Také slouží k zužitkování zkušeností našich zákazníků, zlepšení způsob ovládání a obsahu našich stránek.   

FUJIFILM v žádném případě nesděluje informace, které identifikují jednotlivé osoby, našim reklamním agenturám. Můžeme ovšem sdělovat všeobecné informace o našich uživatelích (např.: 500 mužů ve věku do 30 let shlédlo určitý den specifickou reklamní upoutávku). Takové informace můžeme využít jako sdělení pro naše reklamní agentury, kterým je tak umožněno oslovit specifickou cílovou skupinu (např. ženy z jedné geografické oblasti). Můžeme také sdělené informace použít ke spolupráci s našimi agenturami, které nám doporučí prezentovat se v dané cílové skupině.

S kým data sdílíme

FUJIFILM nebude nikdy sdělovat Vaše osobní údaje, prodejem, pronájmem, či leasingem jiným obchodním partnerům nebo třetím stranám pokud Vámi nebude schváleno tak učinit

Použití Cookies

Pokud navštívíte naše stránky, můžete je bez obav prohlížet a zjišťovat si dostupné informace bez nebezpečí odhalení Vaší identity. Abychom zlepšily naše webové stránky využíváme funkci “cookies” které monitoruji Vaši návštěvu. Cookie je malý tok informací, které jsou přenášeny do Vašeho webového prohlížeče prostřednictvím webový server, který je schopný jako jediný tyto informace přečíst. Funguje jako identifikační karta a tímto nám umožní zaznamenat Vaši cestu po našich stránkách. V žádném případě neumožní aktivovat nějaký kód nebo přenést virus. Cookies nám umožní lépe upravovat naše webové stránky pro jejich lepší obslužnost a osobní přístup jako například:    

Většina prohlížečů je nastavená tak, aby akceptovaly cookies. Můžete si však zvolit zakázání funkce cookies v nastavení vašeho prohlížeče. Toto nastavení ovšem může to způsobit, že některé informace na našich stránkách Vám nebudou vám přístupné. Pokud funkci cookies nemáte aktivní, bude Vám automaticky aktivována naším systémem po připojení k našim stránkám.

Upozornění: Naše reklamní agentury mohu také využívat funkci cookies, ovšem toto využívání je mimo naši kontrolu

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Data, která od Vás obdržíme, mohou být přenesena a uložena v destinaci mimo Evropského Hospodářského Prostoru. Tyto informace mohou být zpracovávána osobami, které také nejsou součástí tohoto prostoru a pracují pro nás a naše dodavatele. Pokud nám poskytnete vaše osobní údaje, souhlasíte s tímto procesem. My zajistíme veškerá přiměřená opatření, abychom obdržená data ochránili ve smyslu tohoto ustanovení.

Veškeré informace, které námsdělíte budou uchovány na našich zabezpečených serverech. Pokud jsme Vám dodali heslo (nebo jste si ho sami zvolili), které Vám umožní chráněný přístup k některým složkám na našich webových stránkách, jste povinni toto heslo pečlivě chránit. Žádáme Vás, abyste Vaše heslo nesdělovali jiným osobám. 

Bohužel, přenos informací po internetu není vždy zcela zabezpečený. I když se o to velmi  pečlivě snažíme, nemůžeme přesto garantovat bezpečnost přenosu vašich dat. Přenos dat je na vaše nebezpečí. Jakmile však od Vás vaše osobní údaje obdržíme, budeme dodržovat veškeré procesy a bezpečnostní opatření tak, aby nebylo možné neautorizovaným osobám získat přístup k těmto informacím.    

Externí stránky

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Prosíme, berte na vědomí, že FUJIFILM není zodpovědný za praktiky jiných webových stránek a jejich nakládání s osobními údaji.   Snažíme se, aby si byli naši uživatelé vědomi, že opouštějí stránky naší společnosti a přečetli si vždy stanovy o nakládání s osobními údaji na jiných webových stránkách, které sbírají osobní údaje od uživatelů. Toto ustanovení platí jen pro uživatele našich webových stránek.  

Prohlášení

Vaše osobní údaje můžeme sdělovat i jinému členu naší skupiny, jako například naší dceřiné společnosti, skupinovému holdingu a jejich dceřiným společnostem, podle Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělovat třetím stranám následovně:

Vaše práva

Máte právo nás požádat, aby vaše osobní údaje nebyly zpracované pro marketingové účely. Budeme Vás předem informovat, že se chystáme zpracovávat vaše osobní údaje nebo předat tyto údaje třetí straně za tímto účelem. Toto Vaše právo můžete využít zaškrtnutím některých políček na formulářích k tomu určených při sběru takových informací. Můžete též využít možnost se s námi kdykoliv spojit prostřednictvím emailu privacy@fujifilm-digital.com.

Přístup k informacím

Podle zákona máte právo získat přístup k informacím, které o Vás shromažďujeme. Vaše právo musí být v souladu s tímto zákonem. Pokud tak učiníte, máme právo Vám účtovat vícenáklady spojené s tímto úkonem. 

Změny ve stanovách o ochraně osobních údajů

Jakékoliv změny v ustanovení o ochranně osobních údajů Vám budou sděleny na našich webových stránkách nebo v případě, je-li to vhodné, budete informováni prostřednictvím emailu.

Kontaktní údaje

Veškeré vaše dotazy, komentáře, či požadavky týkající se našich pravidel o ochranně osobních údajů můžete směrovat na privacy@fujifilm-digital.com.

Print this page