Print this page

Polityka Prywatności

Polityka prywatności witryny internetowej warranty.fujifilm-digital.com określa zasady zbierania przez FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce danych aktywnych, tj. danych, które Użytkownik dobrowolnie podaje na stronie witryny internetowej, jak również danych biernych, tj. danych o Użytkowniku nie wymagających od Użytkownika wpisywania ich na stronie oraz o sposobie ich wykorzystania.

W celu zapoznania się z polityką prywatności stosowaną przez FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce na jej stronach internetowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administratorem danych osobowych jest FujiFilm Polska Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02 – 486 Warszawa (dalej FujiFilm).

W jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe?

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

Zgoda Użytkownika

Korzystając z witryny internetowej warranty.fujifilm-digital.com lub przekazując nam dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności, zobowiązany jest do powstrzymania się od korzystania z witryny internetowej warranty.fujifilm-digital.com.

Przekazywanie danych osobowych

Dane zebrane o Użytkowniku, bez uzyskania jego pisemnej zgody, nie mogą być przekazane, w tym w szczególności sprzedane osobom trzecim.

Dane są wykorzystywane wyłącznie przez FujiFilm oraz podmioty z nami powiązane. Dane mogą być przekazywane  lub łączone pomiędzy obecnymi lub przyszłymi oddziałami FujiFilm, spółkami zależnymi w celu zwiększenia wydajności i zminimalizowania powtarzających się kontaktów z Użytkownikiem.

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” „ciasteczka”

Informacje uzyskiwane za pomocą technologii „cookies” nie umożliwiają  identyfikacji osoby.

„Ciasteczka” to pliki danych, które umożliwiają naszej witrynie zapamiętanie informacji, które sprawiają, iż korzystanie z naszej witryny staje się bardziej wydajne i użyteczne dla konkretnego Użytkownika.
Stosowanie „cookies” pozwala nam na dostarczanie treści dostosowanych do zainteresowań Użytkownika oraz ułatwia świadczenie usług. 

Dane uzyskane za pomocą technologii „Cookies” pozwalają nam w szczególności na:

Jeżeli Użytkownik nie chce korzystać z technologii „cookies” może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi „cookies”, co jednak może spowodować utrudniania w korzystaniu z wszystkich opcji witryny.

FujiFilm nie ponosi odpowiedzialność za  technologię „cookies” stosowaną przez podmioty zamieszczające reklamy na witrynie. 

Przechowywanie danych osobowych

FujiFilm przechowuje dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem witryny internetowej dopóki są niezbędne dla celów dostarczania usług, produktów i informacji, o jakie Użytkownik wnioskuje lub w sposób dozwolony przepisami obowiązującego prawa.

Łącza do witryn internetowych osób trzecich

Witryna internetowa FujiFilm może zawierać łącza do witryn internetowych nieprowadzonych przez FujiFilm.

FujiFilm nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo oraz politykę prywatności.

Zalecamy Użytkownikom zapoznanie się z polityką prywatności dotyczącą danych stron internetowych przed skorzystaniem z nich i przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo przeglądania, poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych.

Zmiana Polityki Prywatności

FujiFilm zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia.

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz przesłane pocztą e-mailową do Użytkownika. 

Wprowadzone do Polityki Prywatności zmiany obowiązują tylko wobec danych osobowych zgromadzonych po umieszczeniu zmienionej wersji Polityki Prywatności w witrynie internetowej.

Kontakt

Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na następujący adres mailowy: fujifilm@fujifilm.pl

Print this page