Print this page

Garantievoorwaarden voor Belgiƫ

Wat is een garantie?

Wij danken u voor de aankoop van dit Fujifilm-product. Uw product is vervaardigd volgens precieze standaarden met een strenge kwaliteitscontrole in elk onderdeel van het productieproces. Bij de aanschaf van uw Fujifilm-product, hebt u een garantiebewijs ontvangen. Dit betekent dat gedurende een bepaalde periode na de aankoop eventuele fabricagefouten gratis worden hersteld. Onze producten zijn zeer betrouwbaar, maar net als bij alle complexe apparatuur is het mogelijk dat er fouten kunnen optreden in de loop van de tijd.

Hoe lang is mijn garantie geldig?

De garantieperiode voor producten gekocht in Belgium is dit 24 maanden. De garantieperiode gaat in op de datum die staat vermeld op uw winkelbon of internetontvangstbewijs.

Wat heb ik nodig om aanspraak te maken op gratis reparatie onder de garantie?

Alles wat u nodig hebt, is het ontvangstbewijs dat u van de winkel of de website hebt gekregen waar u het product hebt gekocht. Zorg ervoor dat u het ontvangstbewijs goed bewaart, want zonder dit bewijs kunt u geen aanspraak maken op uw garantie. U hoeft geen garantiekaart te overhandigen om aanspraak te maken op uw garantie.

Wat als de garantieperiode is verstreken?

Als de garantieperiode is verstreken, moet u voor de reparatie betalen. U kunt contact opnemen met uw plaatselijk reparatiecentrum voor meer informatie over de kosten van de reparatie. Op basis hiervan kunt u besluiten of u de reparatie wilt laten uitvoeren.

Wat wordt niet door de garantie gedekt?

De garantie dekt geen normale slijtage, krassen, schuurplekken of cosmetische schade. Meer in het bijzonder dekt het niet de schade veroorzaakt door:

Hoe kan ik aanspraak maken op een reparatie onder de garantie?

U kunt het product naar de winkel of website brengen of opsturen waar u het hebt gekocht of rechtstreeks naar Fujifilm of een door Fujifilm erkend reparatiecentrum sturen. U dient zelf de verzendkosten te betalen voor het terugsturen van het product naar de winkel, website of Fujifilm. De verzendkosten voor het retourneren van het gerepareerde product worden vergoed door de winkel of door Fujifilm indien het onder de garantieperiode valt.

Wat gebeurt er als ik de camera ergens anders heb gekocht dan waar ik woon?

Het normale beleid is dat het servicecentrum in het land waar u woont, de camera kosteloos voor u repareert, maar neem contact op met het reparatiecentrum om dit te controleren. Uiteraard is de winkelbon of het internetontvangstbewijs niet dat van uw eigen land.

Wat gebeurt er als ik mijn ontvangstbewijs heb verloren?

Als u uw ontvangstbewijs hebt verloren, hebt u geen bewijs dat het product binnen de garantieperiode valt, dus helaas zult u dan voor de reparatie moeten betalen.

Hoe ga ik te werk om een reparatie onder de garantie te regelen?

U dient uw product, inclusief een kopie van het ontvangstbewijs van de winkel of internetsite, terug te sturen naar de winkel of website waar u het hebt gekocht. U kunt het product echter ook rechtstreeks naar Fujifilm of een door Fujifilm erkend servicecentrum sturen. Zorg ervoor dat:

Stuur ons alleen het product terug. Stuur ons geen accessoires zoals geheugenkaarten, batterijen, software-cd's of handleidingen, tenzij u denkt dat dit toch van belang zou zijn.

Overige voorwaarden

  1. De aansprakelijkheid van Fujifilm is uitsluitend beperkt tot reparatie of vervanging van het product. Fujifilm kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook die is te wijten aan een defect aan dit product.
  2. Fujifilm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens of foto's, veroorzaakt door slechte werking van het product.
  3. Fujifilm behoudt zich het recht voor om een product niet te repareren onder de garantie als het serienummer verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
  4. Fujifilm zal normaal gesproken nieuwe onderdelen gebruiken, maar behoudt zich het recht voor om gereviseerde of gerepareerde onderdelen te gebruiken.
  5. Eventuele defecte onderdelen die zijn vervangen in de camera, worden eigendom van Fujifilm.
  6. Deze garantie is een aanvulling op (en niet van invloed op) uw wettelijke rechten als consument.
  7. Fujifilm behoudt zich het recht voor om het gehele product te vervangen als een alternatief voor een reparatie.
  8. Als producten worden verzonden naar Fujifilm zonder contactgegevens, behoudt Fujifilm zich het recht voor zich zes maanden na ontvangst van uw product te ontdoen.
  9. Indien een product naar Fujifilm wordt verzonden zonder adequate bescherming en het product beschadigd is geraakt, behoudt Fujifilm zich het recht voor om de eventuele extra reparatie in rekening te brengen.
Print this page