Print this page

Záruční podmínky pro Českou republiku

Co je to záruka?

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek společnosti Fujifilm. Tento produkt byl vyroben v souladu s přísnými normami a prošel přísnou kontrolou kvality ve všech fázích výrobního procesu. Zakoupením výrobku značky Fujifilm jste získali záruku, což znamená, že po určitou dobu ode dne nákupu budou jakékoliv výrobní vady bezplatně odstraněny. Naše výrobky jsou mimořádně spolehlivé, avšak jako u všech složitých zařízení nelze vyloučit, že se v průběhu používání mohou projevit závady.

Jak dlouho moje záruka platí?

Záruční doba výrobku zakoupeného v České republice je 24 měsíců. Záruční doba začíná datem prodeje uvedeného na dokladu o prodeji z kamenného nebo webového obchodu.

Co potřebuji k uplatnění bezplatné záruční opravy?

Potřebujete pouze doklad o prodeji, který jste dostali v obchodě nebo na webové stránce, kde jste výrobek zakoupili. Tento doklad pečlivě uschovejte, protože bez tohoto dokladu nemůžete záruku uplatnit. Záruční list k uplatnění záruky předkládat nemusíte.

Co dělat, pokud záruka již vypršela?

Pokud již záruční doba uplynula, náklady za opravu ponesete Vy. S dotazem ohledně ceny opravy byste měli kontaktovat své místní servisní centrum. Poté se můžete rozhodnout, zda ji realizujete či nikoliv.

Na co se záruka nevztahuje?

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení, poškrábání, oděrky nebo kosmetické vady. Konkrétně se nevztahuje na poškození způsobené:

Jak uplatním záruční opravu?

Výrobek můžete odnést nebo zaslat do kamenného nebo webového obchodu, kde jste jej zakoupili, anebo přímo do firmy Fujifilm nebo autorizovaného servisního centra Fujifilm. Náklady spojené s vrácením produktu zpět k Vám hradí příslušný obchod nebo společnost Fujifilm.

Co se stane, když jsem svůj fotoaparát koupil (a) jinde než tam, kde bydlím?

Běžný postup je, že servisní centrum v zemi, kde žijete, Vám opraví fotoaparát bezplatně, avšak toto si ještě ověřte přímo kontaktováním servisního střediska. Doklad o prodeji z obchodu nebo webu v takovém případě samozřejmě nebude pocházet z Vaší domovské země.

Co se stane, pokud ztratím svůj doklad o prodeji?

Pokud ztratíte své doklady o prodeji, budete nuceni prokázat nákup výrobku jiným způsobem. V opačném případě budete muset bohužel opravu uhradit.

Jak mám postupovat při realizaci záruční opravy?

Bude nutné, abyste výrobek , společně s kopií dokladu o prodeji v obchodě nebo na internetu, vrátili do prodejny nebo webového obchodu, kde jste jej zakoupili, nebo přímo do společnosti Fujifilm či do autorizovaného servisního centra Fujifilm. Zkontrolujte, zda:

je výrobek dostatečně pečlivě zabalen, aby se zabránilo jakémukoliv dalšímu poškození. Zajištění bezpečného doručení výrobku je ve Vaší zodpovědnosti. jste uvedli své jméno, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu (pokud ji máte) – v opačném případě Vám nebudeme moct výrobek vrátit zpět!

Pošlete nám zpět pouze výrobek. Neposílejte nám prosím žádné příslušenství, jako jsou paměťové karty, baterie, CD disky se softwarem nebo návody.

Další podmínky

  1. Odpovědnost společnosti Fujifilm je omezena výhradně na opravu nebo výměnu výrobku. Fujifilm neručí za nepřímou nebo následnou ztrátu jakéhokoliv charakteru způsobenou vadou tohoto výrobku.
  2. Společnost Fujifilm nenese odpovědnost za ztrátu dat nebo fotografií způsobenou nesprávnou funkcí výrobku.
  3. Společnost Fujifilm si vyhrazuje právo neopravit výrobek v rámci záruky, pokud bylo jeho výrobní číslo odstraněno, upraveno nebo poškozeno.
  4. Společnost Fujifilm standardně používá nové díly, ale vyhrazuje si právo použít i díly renovované nebo opravované.
  5. Jakýkoliv vyměněný vadný díl fotoaparátu se stává majetkem společnosti Fujifilm.
  6. Tato záruka nenahrazuje (a nemá vliv) na Vaše zákonná práva jako spotřebitele.
  7. Společnost Fujifilm si vyhrazuje právo místo opravy vyměnit vadný výrobek za nový.
  8. Pokud je výrobek společnosti Fujifilm zaslán bez jakýchkoli kontaktních údajů, společnost Fujifilm si vyhrazuje právo výrobek zlikvidovat šest měsíců po přijetí.
  9. Pokud je výrobek společnosti Fujifilm zaslán bez odpovídající ochrany a během přepravy je poškozen, vyhrazuje si společnost Fujifilm právo účtovat jakoukoliv dodatečnou opravu.
Print this page