Print this page

Garantibestemmelser for Danmark

Hvad er en garanti?

Tak fordi, du har købt et produkt fra Fujifilm. Dit produkt er fremstillet i henhold til strenge standarder, med omhyggelig kvalitetskontrol gennem alle trin i fremstillingsprocessen. Når du køber dit produkt fra Fujifilm medfølger en garanti, som garanterer, at alle fabrikationsfejl vil blive repareret gratis under garantiperioden. Vores produkter er meget pålidelige, men fejl kan opstå over tid.

Hvor længe gælder garantien?

Garantiperioden for produkter købt i Danmark er 12 måneder. Der ydes desuden 12 måneders reklamationsret iht. købeloven. Garantiperioden er gældende fra købsdatoen på din butiks- eller internetkvittering. For produkter købt i udlandet, er garantiperioden 12 måneder.

Sådan gør du, hvis du har brug for reparation i henhold til garantibestemmelserne

Alt, du har brug for, er den købskvittering, du fik i den butik eller på den website, hvor du købte produktet. Det er meget vigtigt, at du gemmer din købskvittering, for uden den gælder garantien ikke. Det er ikke nødvendigt at fremvise garantibevis ved garantikrav.

Hvad gør jeg, hvis garantiperioden er udløbet?

Hvis garantiperioden er udløbet, skal du selv betale for reparationen. Kontakt din lokale forhandler for at høre, hvor meget en reparation koster. Herefter afgør du selv, om du ønsker at få kameraet repareret eller ej.

Hvad dækker garantien ikke?

Garantien dækker ikke almindelig slitage, ridser, slid eller kosmetiske skader. Mere specifikt dækker garantien ikke skader som følge af:

Hvordan får jeg kameraet repareret gratis under garantiperioden?

Du kan enten returnere produktet til den butik eller det website, hvor du købte det, eller indlevere det hos din lokale forhandler Du skal selv afholde udgifterne i forbindelse med tilbagesendelse af produktet til butikken eller websitet. Udgifterne forbundet med at returnere produktet til dig afholdes af butikken eller Fujifilm.

Hvad gør jeg, hvis kameraet er købt et andet sted, end hvor jeg bor?

Vores normale politik er, at servicecenteret i det land, hvor du bor, reparerer dit kamera gratis i garantiperioden, men kontakt Fujifilm Danmark hvis du er i tvivl om, at reparationen er omfattet af garantibestemmelserne. Butiks- eller internetkvitteringen vil naturligvis ikke være fra dit hjemland.

Hvad sker der, hvis jeg har mistet min købskvittering?

Hvis du har mistet din kvittering, har du intet bevis for ejerskab eller at produktet er omfattet af garanti, og du må desværre selv betale for reparationen.

Hvad skal jeg gøre for at få kameraet repareret under garantiperioden?

Du skal returnere dit produkt med en kopi af butiks- eller internetkvitteringen til det sted, hvor du købte kameraet, eller til din lokale forhandler. Husk at:

Send kun produktet. Send venligst ikke udstyr som f.eks. mediekort, batterier, software cd’er eller manualer med.

Andre betingelser

  1. Fujifilms ansvar er udelukkende begrænset til reparation eller udskiftning af produktet. Fujifilm påtager sig intet ansvar for indirekte eller direkte tab opstået pga. en fejl på produktet.
  2. Fujifilm påtager sig intet ansvar for tab af data eller billeder opstået pga. en fejl på produktet.
  3. Fujifilm forbeholder sig retten til ikke at reparere et produkt omfattet af garantien, hvis produktets serienummer er blevet fjernet, ændret eller ødelagt.
  4. Fujifilm vil som oftest anvende nye reservedele, men forbeholder sig retten til at genbruge istandsatte eller reparerede reservedele.
  5. Alle defekte reservedele, som udskiftes i kameraet, tilhører Fujifilm.
  6. Denne garanti er et tillæg til dine lovbestemte forbrugerrettigheder (og påvirker derfor ikke disse rettigheder).
  7. Fujifilm forbeholder sig retten til at udskifte hele produktet i stedet for at reparere det.
  8. Hvis produktet fremsendes til Fujifilm uden kontaktoplysninger, forbeholder Fujifilm sig retten til at bortskaffe produktet seks måneder efter modtagelse.
  9. Hvis produktet sendes til Fujifilm uden tilstrækkelig beskyttelse, og produktet skades under transporten, forbeholder Fujifilm sig retten til at tage betaling for yderligere reparationer.
Print this page