Print this page

Garantibetingelser for Norge

Hva er en garanti?

Takk for at du kjøpte dette Fujifilm-produktet. Produktet ditt er fremstilt i samsvar med nøyaktige standarder og med streng kvalitetskontroll i hvert eneste ledd av produksjonsprosessen. Da du kjøpte Fujifilm-produktet ditt, fikk du en garanti. Dette innebærer at alle produksjonsfeil vil bli reparert gratis i en bestemt periode etter kjøpet. Produktene våre er ekstremt pålitelige, men som med alt avansert utstyr kan feil oppstå over tid.

Hvor lenge varer garantien?

Ved forbrukerkjøp er garantiperioden for produkter kjøpt i Norge 24 måneder. Garantiperioden starter fra den datoen som er angitt på butikk- eller nettkvitteringen din. Fujifilm Norge forholder seg til Norsk forbrukerkjøpslov.

Hva må jeg gjøre for å be om gratis reparasjon som dekkes av garantien?

Alt du trenger, er den kvitteringen du fikk i den butikken eller på det nettstedet du kjøpte ditt produkt fra. Det er meget viktig at du tar vare på kvitteringen. Uten dette kjøpsbeviset kan du ikke kreve garantiytelser. Du trenger ikke å vise et garantikort for å kreve garantiytelser.

Hva om garantiperioden er utløpt?

Hvis garantiperioden er utløpt, er du nødt til å betale for reparasjonen selv. Du bør kontakte ditt lokale reparasjonssenter for å finne ut hvor mye reparasjonen vil koste. Deretter kan du avgjøre om du vil foreta reparasjonen.

Hva dekkes ikke av garantien?

Garantien dekker ikke naturlig slitasje, oppskraping, avslitning eller kosmetiske skader. Spesifikt dekkes ikke skader som forårsakes av:

Hvordan ber jeg om en reparasjon som dekkes av garantien?

Du kan enten ta med deg eller sende produktet til butikken eller nettstedet du kjøpte det fra, eller direkte til autorisert Fujifilm reparasjonssenter, Camera & Videoteknikk, Liaveien 1, 5132 Nyborg, tlf. 55393880

Du som forbruker må selv sørge for forendelse av kameraet for selgerens regning. Ta kontakt med butikken eller nettstedet du kjøpte det og gjør en avtale om retur. Fujifilm eller butikken vil dekke kostnadene for å returnere reparert produktet til deg.

Hva hvis jeg har kjøpt kameraet på et annet sted enn der jeg bor?

Normalt vil servicesenteret i det landet der du bor reparere kameraet gratis, men du må kontakte reparasjonssenteret for å undersøke dette. I slike tilfeller vil naturligvis ikke butikk- eller nettkvitteringen din være fra hjemlandet ditt.

Hva skjer hvis jeg har mistet kvitteringen min?

Hvis du har mistet kvitteringen, har du ikke noe bevis på at produktet er under garanti. Da må du dessverre betale for reparasjonen selv.

Hvordan går jeg frem for å be om en reparasjon som dekkes av garantien?

Du må returnere produktet ditt, med en kopi av butikk- eller nettkvitteringen, til butikken eller nettstedet du kjøpte det fra, eller direkte til autorisert Fujifilm reparasjonssenter, Camera & Videoteknikk, Liaveien 1, 5132 Nyborg, tlf. 55393880

Forsikre deg om at:

Du skal kun sende oss kameraet. Vennligst ikke send noe av tilbehøret, som minnekort, batterier, programvare, CD-er eller bruksanvisninger.

Andre betingelser

  1. Fujifilms erstatningsansvar er strengt begrenset til reparasjon eller erstatning av produktet. Fujifilm har ikke erstatningsansvar for indirekte skade eller følgeskade av noe slag som skyldes en feil på dette produktet.
  2. Fujifilm påtar seg ikke erstatningsansvar for tap av data eller bilder som forårsakes av produktets feilfunksjon.
  3. Fujifilm forbeholder seg retten til å unnlate å reparere et produkt under garanti hvis serienummeret har blitt fjernet, endret eller blitt uleselig.
  4. Fujifilm vil normalt bruke nye deler, men forbeholder seg retten til å bruke overhalte eller reparerte deler.
  5. Defekte deler som byttes i kameraet vil bli Fujifilms eiendom.
  6. Denne garantien gjelder i tillegg til, og påvirker ikke, dine lovfestede rettigheter som forbruker.
  7. Fujifilm forbeholder seg retten til å erstatte hele produktet som et alternativ til reparasjon.
  8. Hvis produkter sendes til Fujifilm uten kontaktopplysninger og heller ikke kan spores i vår database, forbeholder Fujifilm seg retten til å avhende produktet seks måneder etter mottak.
  9. Reparasjoner som ikke er hentet innen 6 mnd. etter at den er ferdig reparert, vil bli solgt for å dekke våre utgifter eller kondemnert.
  10. Hvis et produkt sendes til Fujifilm uten tilstrekkelig beskyttelse, og produktet skades under forsendelsen, forbeholder Fujifilm seg retten til å kreve betaling for eventuelle tilleggsreparasjoner.
Print this page