Print this page

Garantivillkor för Sverige

Vad är en garanti?

Tack för att du köpt en produkt från Fujifilm. Din produkt har tillverkats enligt exakta standarder med strikt kvalitetskontroll i varje del av tillverkningsprocessen. När du köpte din produkt från Fujifilm medföljde en garanti, vilket innebär att eventuella tillverkningsfel kan repareras kostnadsfritt under en begränsad tid efter inköpet. Våra produkter är högst tillförlitliga, men precis som med all annan komplex utrustning finns det en risk för att felaktigheter uppstår efter en tid.

Hur länge varar min garanti?

Garantitiden för produkter inköpta i Sverige varar i 24 månader. Garantitiden gäller från det datum som står skrivet på ditt butiks- eller webbkvitto.

Vad behöver jag för att kunna begära en kostnadsfri reparation under garantitiden?

Allt du behöver är det kvitto som du fick i butiken eller från den webbplats där du köpte produkten. Det är viktigt att du sparar ditt kvitto eftersom du inte kan utkräva din garanti utan detta köpebevis. Du behöver inte uppvisa ett garantikort för att utkräva din garanti.

Vad händer om garantitiden har gått ut?

Om garantitiden har gått ut kommer du att behöva betala för reparationen. Du bör kontakta din lokala reparatör för att få svar på hur mycket reparationen kommer att kosta. Därefter kan du avgöra huruvida du vill genomföra reparationen eller inte.

Vad ingår inte i reparationen?

Garantin täcker vanligtvis inte vanligt slitage, repor, nötning eller kosmetiska skador. Garantin täcker inte heller skador orsakade av:

Hur begär jag en reparation enligt garantin?

Du kan antingen ta med dig eller skicka in produkten till den butik eller den webbplats där du köpte den, eller direkt till Fujifilm eller ett reparationscenter som auktoriserats av Fujifilm. Du måste själv stå för kostnaden för att skicka tillbaka produkten till butiken, webbplatsen eller Fujifilm. Butiken eller Fujifilm står för kostnaden för att returnera produkten till dig.

Vad händer om jag har köpt kameran någon annanstans än där jag bor?

Det vanliga förfaringssättet är att servicecentret i det land där du bor reparerar kameran åt dig kostnadsfritt men du bör kontakta reparationscentret för att kontrollera om så är fallet. Självklart kommer då inte butiks- eller webbkvittot att vara från ditt hemland.

Vad händer om jag har förlorat mitt butikskvitto?

Om du har förlorat ditt kvitto har du inget bevis för att produkten fortfarande har garantitid kvar och därför kommer du tyvärr att behöva betala för reparationen.

Hur gör jag för att få en reparation utförd enligt garantin?

Du måste skicka tillbaka din produkt, med en kopia på butiks- eller webbkvittot, till den butik eller webbplats där du köpte den, eller direkt till Fujifilm eller ett servicecenter som auktoriserats av Fujifilm.

Kontrollera att:

Skicka enbart tillbaka produkten till oss. Skicka inte tillbaka några tillbehör, så som minneskort, batterier, mjukvara på CD-skivor eller handböcker.

Övriga villkor

  1. Fujifilms ansvar är strängt begränsat till att reparera eller byta ut produkten. Fujifilm tar inget ansvar för någon som helst indirekt skada eller följdskada som uppstår på grund av en felaktighet hos produkten.
  2. Fujifilm tar inget ansvar för förlust av data eller bilder till följd av att produkten inte fungerar korrekt.
  3. Fujifilm förbehåller sig rätten att inte reparera en produkt enligt garantin om serienumret har avlägsnats, ändrats eller är oläsligt.
  4. Fujifilm använder vanligtvis nya delar, men förbehåller sig rätten att använda renoverade eller reparerade delar.
  5. Eventuella defekta delar som byts ut i kameran tillhör Fujifilm.
  6. Denna garanti gäller utöver (och påverkar inte) dina lagstadgade konsumenträttigheter.
  7. Fujifilm förebehåller sig rätten att byta ut hela produkten som ett alternativ till att reparera den.
  8. Om produkter returneras till Fujifilm utan några kontaktuppgifter förbehåller sig Fujifilm rätten att göra sig av med din produkt sex månader efter det att den mottagits.
  9. Om en produkt returneras till Fujifilm utan tillräckligt med skydd, och produkten skadas under transporten, förbehåller sig Fujifilm rätten att ta betalt för eventuella tilläggsreparationer.
Print this page