Print this page

Záručné podmienky pre Slovenskú republiku

Čo je to záruka?

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento výrobok spoločnosti Fujifilm. Tento produkt bol vyrobený v súlade s prísnymi normami a prešiel kontrolou kvality vo všetkých fázach výrobného procesu. Zakúpením výrobku značky Fujifilm ste získali záruku, čo znamená, že po určitú dobu odo dňa nákupu budú akékoľvek výrobné vady bezplatne odstránené. Naše výrobky sú mimoriadne spoľahlivé, avšak ako u všetkých zložitých zariadení nemožno vylúčiť, že sa v priebehu používania môžu prejaviť poruchy.

Ako dlho platí moja záruka?

Záručná doba výrobku zakúpeného v Slovenskej republike je 24 mesiacov. Záručná doba začína dátumom predaja uvedeného na doklade o predaji.

Čo potrebujem k uplatneniu bezplatnej záručnej opravy?

Potrebujete len doklad o predaji, ktorý ste dostali od predajcu, kde ste výrobok zakúpili. Tento doklad starostlivo uschovajte, pretože bez tohto dokladu nemôžete záruku uplatniť. Záručný list na uplatnenie záruky predkladať nemusíte.

Čo robiť, ak záruka už vypršala?

Ak už záručná doba uplynula, náklady za opravu znášate Vy. S dotazom ohľadom ceny opravy by ste mali kontaktovať miestne servisné centrum. Potom sa môžete rozhodnúť, či opravu realizujete alebo nie.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie, poškriabanie, odreniny alebo kozmetické vady. Konkrétne sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené:

Ako uplatním záručnú opravu?

Výrobok môžete odniesť alebo zaslať predajcovi, kde ste ho zakúpili, alebo priamo do spoločnosti Fujifilm nebo autorizovaného servisného centra Fujifilm. Náklady spojené s vrátením produktu späť k Vám hradí príslušný obchod alebo spoločnosť Fujifilm.

Čo sa stane, keď som svoj fotoaparát kúpil(-a) inde ako tam, kde bývam?

Bežný postup je, že servisné centrum v krajine, kde žijete, vám opraví fotoaparát bezplatne, avšak toto si ešte overte priamo kontaktováním servisného strediska. Doklad o predaji v takom prípade samozrejme nebude pochádzať z Vašej domovskej krajiny.

Čo sa stane, ak stratím svoj doklad o predaji?

Ak stratíte svoje doklady o predaji, budete musieť bohužiaľ opravu uhradiť.

Ako mám postupovať pri realizácii záručnej opravy?

Bude nutné, aby ste výrobok, spoločne s kópiou dokladu o predaji priniesli/poslali predajcovi alebo priamo do spoločnosti Fujifilm či do autorizovaného servisného centra Fujifilm. Skontrolujte, či:

je výrobok dostatočne starostlivo zabalený, aby sa zabránilo akémukoľvek ďalšiemu poškodeniu. Zaistenie bezpečného doručenia výrobku je vo Vašej zodpovednosti. Uistite sa že ste uviedli svoje meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu (ak ju máte) - v opačnom prípade Vám nebudeme môcť výrobok vrátiť späť!

Pošlite nám späť iba výrobok. Neposielajte nám prosím žiadne príslušenstvo, ako sú pamäťové karty, batérie, CD disky so softvérom alebo návody.

Ďalšie podmienky

  1. Zodpovednosť spoločnosti Fujifilm je obmedzená výlučne na opravu alebo výmenu výrobku. Fujifilm neručí za nepriamu alebo následnú stratu akéhokoľvek charakteru spôsobenú vadou tohto výrobku.
  2. Spoločnosť Fujifilm nenesie zodpovednosť za stratu dát alebo fotografií spôsobenú nesprávnou funkciou výrobku.
  3. Spoločnosť Fujifilm si vyhradzuje právo neopraviť výrobok v rámci záruky, pokiaľ bolo jeho výrobné číslo odstránené, upravené alebo poškodené.
  4. Spoločnosť Fujifilm štandardne používa nové diely, ale vyhradzuje si právo použiť aj diely renovované alebo opravované.
  5. Akýkoľvek vymenený chybný diel fotoaparátu sa stáva majetkom spoločnosti Fujifilm.
  6. Táto záruka nenahrádza (a nemá vplyv) na Vaše zákonné práva ako spotrebiteľa.
  7. Spoločnosť Fujifilm si vyhradzuje právo namiesto opravy vymeniť chybný výrobok za nový.
  8. Ak je výrobok spoločnosti Fujifilm zaslaný bez akýchkoľvek kontaktných údajov, spoločnosť Fujifilm si vyhradzuje právo výrobok zlikvidovať šesť mesiacov po prijatí.
  9. Ak je výrobok spoločnosti Fujifilm zaslaný bez zodpovedajúcej ochrany a počas prepravy je poškodený, vyhradzuje si spoločnosť Fujifilm právo účtovať akúkoľvek dodatočnú opravu.
Print this page